Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych dla modelowania układalności wełnianych tkanin poddanych procesom suchego wykańczania

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Związek pomiędzy układalnością tkaniny, właściwościami mechanicznymi przy niskich naprężeniach a procesami wykańczalniczymi jest stosunkowo skomplikowany. Artykuł ten wskazuje na możliwość wykorzystania sztucznych sieci neuronowych do identyfikacji układalności tkanin wełnianych poddanych procesom suchego wykańczania. Właściwości mechaniczne i powierzchniowe wełnianych tkanin zmierzono za pomocą KES-FB i FAST, a następnie otrzymane wyniki wprowadzono do sztucznej sieci neuronowej (ANN). Modele ANN porównano przez weryfikację blędu średniokwadratowego i współczynnika korelacji. Wyniki wykazały, że każdy model może być wykorzystany do utworzenia ilościowo dokładnych prognoz układalności dla tkanin wełnianych.

Tagi:

artificial neural network, fabric drape, KES, FAST, wool fabrics, finishing processes.

Cytowanie:

Kursun Bahadir S, Kalaoglu F, Jevsnik S, Hanife Eryuruk S, Saricam C. Use of Artificial Neural Networks for Modelling the Drape Behaviour of Woollen Fabrics Treated with Dry Finishing Processes. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 90-99.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 90–99.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook