Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Starzenie tekstyliów powlekanych polipyrolem zabezpieczonych szczelną powłoką z żywicy epoksydowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy przeanalizowano wpływ wysokiej temperatury na obniżenie przewodności elektrycznej tekstyliów powlekanych polipyrolem, w celu oceny ich przydatności w zastosowaniach wysokotemperaturowych. Przeprowadzono analizę komparatywną dla różnych rodzajów tekstyliów przewodzących, takich jak tkaniny o różnym splocie i włókniny, które wcześniej poddano szczelnemu pokryciu żywicą epoksydową, a następnie starzeniu termicznemu. Wyniki porównano z rezultatami uzyskanymi dla tkaniny kwarcowej powlekanej przewodzącym kompozytem na bazie poliimidu i sadzy, przeznaczonej do zastosowań wysokotemperaturowych. Do zmierzonych wartości resystancji powierzchniowej starzonych tekstyliów dopasowano skutecznie analityczne krzywe starzenia.

Tagi:

conductive fabrics, thermal aging, PPy, polypyrrole, epoxy potting.

Cytowanie:

Banaszczyk J, Rybak A, Odziomek M. Aging of Polypyrrole Coated Fabrics Potted in Epoxy. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 79-83.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 79–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook