Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ obróbki termicznej na właściwości mechaniczne i barierowe materiałów stosowanych w odzieży ochronnej strażaków

Research and development

Autorzy:

  • Cui Zhiying
    Fashion Institute, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Cui Zhiying
    Ministry of Education, Engineering Research Center of Technical Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Ma Chunjie
    Fashion Institute, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Lv Na (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W odzieży ochronnej strażaków zastosowano tkaninę X-fiper®, która charakteryzuje się doskonałą odpornością i stabilnością termiczną. W prezentowanej pracy tkaninę tę poddano działaniu energii cieplnej 6,5 kW/m2 i 9,7 kW/m2, w czasie od 0 do 30 min. Badano i analizowano wpływ intensywności i czasu trwania ekspozycji cieplnej na właściwości mechaniczne, zdolność ochrony przed efektem cieplnym, morfologię powierzchni i właściwości strukturalne. Wyniki pokazują, że intensywność strumienia ciepła ma znaczący wpływ na wytrzymałość na rozciąganie, wydłużenie przy zerwaniu i wytrzymałość na rozrywanie. Wytrzymałość na rozrywanie tkaniny była mniejsza niż 100N po 5 minutach ekspozycji w temperaturze 300 °C. Jednakże, zdolność ochrony przed efektem cieplnym nie zmieniła się znacząco. Na zdjęciach SEM powierzchni próbek widoczny jest peeling i bruzdy oraz inne zmiany strukturalne. Wyniki obserwacji SEM i spektroskopii FTIR-Ramana pozwalają na określenie mechanizmu zmian właściwości mechanicznych i termicznych próbek.

Tagi:

heat treatment, X-fiper® fabric, thermal protective performance, mechanical properties.

Cytowanie:

Cui Z, Ma C, Lv N. Effects of Heat Treatment on the Mechanical and Thermal Performance of Fabric Used in Firefighter Protective Clothing. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 74-78.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 74–78.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook