Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Polepszenie właściwości termicznych odzieży ochronnej strażaków poprzez zastosowanie materiałów zmiennofazowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W celu zwiększenia zdolności ochrony termicznej odzieży ochronnej dla strażaków, przy użyciu stabilizowanego materiału zmiennofazowego w postaci proszku, stworzono materiał kompozytowy składający się z powłoki zewnętrznej, warstwy stanowiącej barierę dla wilgoci, wkładki termicznej i warstwy zapewniającej komfort. W celu zbadania wpływu umieszczenia materiału zmiennofazowego i temperatury przemiany fazowej na efektywność ochrony cieplnej przeprowadzono serię eksperymentów (testy ochrony przeciwpożarowej). Jednocześnie oceniono zdolność termoregulacji tkanin kompozytowych, oceny tej dokonano stosując technikę stopniowego chłodzenia. Dane z badań porównano z danymi teoretycznymi. Stwierdzono, że stosowanie materiałów zmiennofazowych może poprawić zdolność buforowania ciepła. Określono optymalny rodzaj materiału zmiennofazowego.

Tagi:

phase change material, fire protective clothing, thermal protective performance.

Cytowanie:

Zhu F, Feng QQ, Liu R,Yu B, Zhou Y. Enhancing the Thermal Protective Performance of Firefighters’ Protective Fabrics by Incorporating Phase Change Materials. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 68-73.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 68–73.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook