Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Przygotowanie materiałów zmiennofazowych w mikrokapsułkach za pomocą procesu zol-żel i ich zastosowanie w tekstyliach

Research and development

Autorzy:

  • Liu Xiaoyan
    College of Textiles, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China
  • Lou Yinghong
    Key Lab of Textile Science & Technology, Ministry of Edycation, Dong Hua University, Shanghai, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W celu zwiększenia przewodności cieplnej i wydajności przemiany fazowej stworzono materiał zmiennofazowy w mikrokapsułkach zbudowany z parafinowego rdzenia i krzemionkowej powłoki. Mikrokapsułki zsyntetyzowano stosując tetraetoksysilan jako nieorganiczne źródło w procesie zol-żel. Z analizy zdjęć mikroskopowych wynika, że mikrokapsułki wykazywały morfologię sferyczną o dobrze zdefiniowanej mikrostrukturze rdzeń-powłoka. Wielkość i rozkład cząstek wskazują na to, że mikrokapsułki były jednolite i rozproszone równomiernie. Poprzez transformację Fouriera widm IR potwierdzono, że krzemionkowa powłoka została korzystnie umieszczona na powierzchni rdzenia parafinowego. Przebieg krzywej DSC pokazuje, że mikrokapsułki z krzemionkową powłoką mają wyższą temperaturę topnienia i entalpii. Właściwości termo-regulacyjne powlekanej tkaniny zmieniają się wraz z ilością dodanych mikrokapsułek.

Tagi:

microcapsules, fabric, sol-gel, phase change materials, silica.

Cytowanie:

Liu X, Lou Y. Preparation of Microencapsulated Phase Change Materials by the Sol-gel Process and Its Application on Textiles. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 63-67.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 63–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook