Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalne badanie ściskania kompozytów 3D wzmacnianych tkaninami o skośnym splocie interlokowym modyfikowanych nanorurkami węglowymi przy dużych szybkościach odkształcania

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Badano właściwości ściskające kompozytów 3D wzmacnianych tkaninami o skośnym splocie interlokowym modyfikowanych nanorurkami węglowymi. W celu wyznaczenia uszkodzeń powstałych na skutek ściskania, na które wpływa zawartość nanorurek i szybkości odkształcania, badania przeprowadzono pod obciążeniem quasi-statycznym i przy dużych szybkościach ściskania. Wyniki wykazały, że krzywe ściskania zależały od szybkości odkształcania i zawartości nanorurek. Uszkodzenia mają charakter rozwarstwienia i deformacji pod wpływem naprężeń ścinających.

Tagi:

3D angle-interlock woven composites, carbon nanotubes (CNTs), impact compression behaviours, high strain rates,

Cytowanie:

Ma P, Jiang G, Zhang F, Chen Q, Miao X, Cong H. Experimental Investigation on the Compression Behaviours of 3D Angle‑interlock Woven Composites with Carbons Nanotube under High Strain Rates. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 44-50.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 44–50.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook