Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wielokryterialna ocena zaplatanych połączeń końców przędzy

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono wyniki badań właściwości wytrzymałościowych i wymiarów geometrycznych zaplatanych połączeń końców przędz bawełnianych obrączkowych, łączonych przez odpowiednio zmodyfikowane urządzenie zaplatające Joitair 4941 pracujące na przewijarce automatycznej Espero firmy Savio. Badania prowadzono dla przędz 16 i 36 tex to jest przędz cienkich i stosunkowo grubych najczęściej produkowanych w przędzalni. Do oceny wielokryterialnej zaplatanych połączeń końców przędz wprowadzono zintegrowany wskaźnik jakości – QZ, wyznaczano ten wskaźnik wykorzystując rozważania T. Żylińskiego dotyczące generalnego wskaźnika jakości. Przeprowadzono plan całkowity eksperymentu obejmujący jednoczesny wpływ sterowań „czas przygotowania końców przędzy” – tE oraz „czas zaplatania końców przędzy” – tA urządzenia zaplatającego Joitair 4941. W badaniach szukano nastaw zapewniających najkorzystniejsze cechy zaplatanych połączeń, kolejno dla poszczególnych badanych cech. Otrzymano więc zbiory zaleconych nastaw. W technologii przydatny jest tylko jeden zbiór nastaw pozwalający na tworzenie połączeń o cechach spełniających wiele kryteriów.

Tagi: yarn, unknotted spliced yarn ends, Integral Index of Quality.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 25–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook