Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2015Numer (110) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie naprężeń włókien rozmieszczonych wzdłuż linii spiralnej w rozciąganej przędzy

Research and development

Autorzy:

 • Gafurov Jahongir K.
  Department of Spinning Natural and Chemical Fibers, Tashkent Institute Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan
 • Mardonov Batir M.
  Department of Cotton Ginning, Tashkent Institute Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan
 • Peerzada Mazhar H.
  Department of Textile Engineering, Mehran University of Engineering & Technology, Jamshoro, Pakistan
 • Gafurov Kabul
  Department of Spinning Natural and Chemical Fibers, Tashkent Institute Textile and Light Industry, Tashkent, Uzbekistan

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy badano naprężenia włókien znajdujących się wzdłuż linii spiralnej rozciąganej przędzy. Badano ślizganie i wzajemne przesunięcie się włókien w stosunku do przędzy. W celu określenia poprzecznego naprężenia ściskającego G zaproponowano wykorzystanie równania wyszczególnionego w pracy. Badano naprężenia włókien w rozciąganej przędzy i porównano rozkład naprężeń w kierunku poprzecznym i wzdłużnym. Stwierdzono, że wzrost kąta skrętu prowadzi do wzrostu wartości poprzecznych naprężeń ściskających włókien w części centralnej przędzy. Ponadto zauważono, że wartości naprężeń osiowych włókien zależą od kąta skrętu przędzy. Wyniki uzyskane przy użyciu tych zależności są podobne do przedstawionych w poprzednich badaniach.

Tagi:

fibre strain, fibre slippage, mutual displacement, compressive stress, axial stress, twist angle.

Cytowanie:

Gafurov JK, Mardonov BM, Peerzada MH, Gafurov K. Investigating the Strain State of Fibres Located on the Helical Line in Extended Yarn. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2015; 23, 2(110): 19-24.

Opublikowano w numerze nr 2 (110) / 2015, strony 19–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook