Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Matematyczne modelowanie pneumatycznego procesu przędzenia ze stopu izotaktycznego polipropylenu. Cz. II. Model dynamiczny procesu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zaproponowano matematyczny, jednofilamentowy model aerodynamicznego przędzenia włóknin ze stopionego polimeru, w przybliżeniu cienkiego włókna, z zastosowaniem do izotaktycznego polipropylenu. W modelu uwzględniono efekty lepkosprężystości zgodnie z równaniem Phan-Thien i Tannera oraz wpływ ewentualnej krystalizacji orientowanej na lepkość i czas relaksacji polimeru podczas procesu. Założono pre-determinowane pola prędkości, temperatury i ciśnienia powietrza wzdłuż osi przędzenia, wyznaczone w symulacjach numerycznych i przybliżone wzorami analitycznymi dla różnych początkowych prędkości powietrza i przy ustalonej temperaturze początkowej powietrza. Prezentowany model ma charakter bardziej ogólny i może być zastosowany do symulacji procesów aerodynamicznego przędzenia włóknin z użyciem innych polimerów krystalizujących i innych warunków aerodynamicznych. Model pozwala komputerowo wyznaczyć profile prędkości, temperatury, naprężenia rozciągającego, ciśnienia, czynnika orientacji amorficznej stopnia krystaliczności polimeru kształtujące się wzdłuż osi procesu.

Tagi: melt blowing of nonwovens; modelling of melt air-drawing; dynamic functions in melt air-drawing; air jet dynamics in melt blowing.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 17–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook