Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (70) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Postrzeganie jakości i bezpieczeństwa użytkowania wyrobów włókienniczych przez konsumentów. Część 2. Struktura parametrów określających bezpieczeństwo użytkowania wyrobów odzieżowych

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule podjęto problem postrzegania bezpieczeństwa użytkowania wyrobów odzieżowych przez konsumentów. Szczególną uwagę zwrócono na właściwości, które w opinii konsumentów są istotne dla oceny wpływu wyrobów odzieżowych na samopoczucie, zdrowie a nawet życie użytkownika. Na podstawie wyników badań ankietowych przeprowadzono analizę ważności wybranych właściwości oraz określono zależności występujące pomiędzy nimi. Analiza głównych składowych (PCA) wykazała obecność silnych korelacji ośmiu spośród jedenastu analizowanych parametrów określających bezpieczeństwo użytkowania wyrobów odzieżowych z trzema czynnikami głównymi, mogącymi reprezentować skoncentrowane wokół nich zmienne pierwotne. Na podstawie otrzymanych danych oraz przesłanek wynikających z przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzono, że konsumenci utożsamiają bezpieczeństwo użytkowania wyrobów odzieżowych ze stopniem ich chemizacji, oddziaływaniem na zmysły i składem surowcowym.

Tagi: clothes, safety, healthiness, consumer perception.

Opublikowano w numerze nr 5 (70) / 2008, strony 9–12.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook