Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Osadzanie tlenku cynku na materiałach stosowanych w medycynie. Badania wstępne

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wstępne wyniki badań bezpośredniego osadzania nano- i mikrostruktur tlenku cynku na materiałach stosowanych w medycynie. Warstwy osadzono na gazie opatrunkowej, tkaninie poliamidowej oraz cewnikach wykonanych z politetrafluoroetylenu. Podczas badań określono aktywność biologiczną czystej oraz pokrytej ZnO gazy opatrunkowej i tkaniny poliamidowej. Wykonano również próby domieszkowania otrzymywanych struktur ZnO srebrem. Badania wykazały, że na analizowanych materiałach zachodzi wzrost struktur tlenku cynku. Stwierdzono dobre właściwości biobójcze zmodyfikowanych materiałów włókienniczych. Ponadto przeprowadzono kompleksową analizę powierzchni cewników naczyniowych i urologicznych. Na ich powierzchni również tworzyły się warstwy tlenku cynku, lecz charakteryzowały się niską adhezją .

Tagi:

zinc oxide nanoparticles, cotton gauze, polyamide, catheters, bactericidal
properties.

Cytowanie:

Teterycz H, Suchorska-Woźniak P, Fiedot M, Karbownik I. Deposition of Zinc Oxide on the Materials Used in Medicine. Preliminary Results. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 126-132.

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 126–132.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook