Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Optymalizacja parametrów wytwarzania włóknin filtracyjnych zawierających Sanitized przeznaczonych do ochrony dróg oddechowych przed mikroorganizmami

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Celem badań była optymalizacja wytwarzania bioaktywnych włóknin filtracyjnych z dodatkiem preparatu Sanitized® T9919 zawierającym czwartorzędowe sole amoniowe, z uwzględnieniem różnych technologii wytwarzania (włókniny pneumotermiczne, igłowane); metod wprowadzania biocydu (kąpiel, natryskiwanie), stężenia biocydu oraz kondycjonowania. Wykonano ocenę aktywności przeciwdrobnoustrojowej włóknin wobec różnych drobnoustrojów kolekcyjnych i ze środowisk pracy wykorzystując metodę ilościową AATCC 100. Wykazano, iż wraz ze wzrostem stężenia preparatu Sanitized z 0,6% na 6% we włókninach, wzrasta ich skuteczność biologiczna. Wyższą aktywność uzyskano dla włóknin poddanych kąpieli w preparacie niż natryskiwaniu. Aktywność przeciwdrobnoustrojowa badanych włóknin nie ulega istotnym zmianom po procesie kondycjonowania. Wysoką aktywność przeciwdrobnoustrojową zarówno dla szczepów kolekcyjnych, jak i środowiskowych, stwierdzono dla włóknin igłowanych, niższą dla pneumotermicznych. Badane włókniny mogą być wykorzystane do wytwarzania bioaktywnych półmasek filtracyjnych, chroniących drogi oddechowe pracowników narażonych na mikroorganizmy.

Tagi:

bioactive half-mask, antimicrobial nonwovens, Sanitized T9919, microorganisms.

Cytowanie:

Gutarowska B, Skóra J, Nowak E, Łysiak I, Wdówka M. Antimicrobial Activity and Filtration Effectiveness of Nonwovens with Sanitized for Respiratory Protective Equipment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 120-125.

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 120–125.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook