Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ struktury tkanin i hybrydyzacji na zachowanie tkanych kompozytów węglowoepoksydowych podczas udaru o małej prędkości

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano materiały kompozytowe uzyskane z hybrydowych tkanin węglowych i węglowo-aramidowych o różnej konstrukcji. Tkaniny wyprodukowane zostały przy zastosowaniu jednakowych przędz i tych samych warunków produkcji. Badano wpływ zastosowanych tkanin na zachowanie się kompozytów podczas obciążeń realizowanych z małą prędkością. Biorąc pod uwagę strukturę tkanin, najlepsze rezultaty uzyskano przy tkaninach o splocie skośnym. Absorpcja energii była zwiększona o ok. 10% w przypadku hybrydyzacji. Zaobserwowano, że wartości pików obciążenia zmieniały się przy współczynniku 0.84 - 0.97 dla kompozytów hybrydowych, podczas gdy współczynnik ten wynosił od 0.49 - 0.87 dla 100% kompozytów węglowych w zależności od sztywności zginania.

Tagi:

low-velocity impact, carbon composites, weaving structure, hybridization.

Cytowanie:

Karahan M, Karahan N. Effect of Weaving Structure and Hybridization on the Low-Velocity Impact Behavior of Woven Carbon-Epoxy Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 109-115.

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 109–115.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook