Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wytwarzanie modyfikowanych zintegrowanych tekstylnych kompozytów i ich zachowanie podczas ściskania płaskiego

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono nową technikę wytwarzania przestrzennych zintegrowanych warstwowych tkanin o strukturze stosu w kształcie “8”. Następnie zaprojektowano nową warstwową tkaninę o strukturze stosu w kształcie „88” dla porównania ze strukturą „8”. Przebadano tkaniny warstwowe ze stosami o różnych kątach, wysokościach i strukturach. Wyniki wykazały, że struktura stosu zintegrowanej tkaniny warstwowej tkana techniką podwójnego rapieru jest bardziej prostopadła niż w przypadku tkania metodą tradycyjną. Niezależnie od tego wykazano, że tkaniny o stosie „88” nie tylko lepiej zachowują większość por, ale znacznie polepszają zachowanie się struktur podczas płaskiego ściskania.

Tagi:

three-dimensional, inside layer structure, flatwise compression, integrated
sandwich fabric composites.

Cytowanie:

Yu K, Cao H, Qian K, Li H. Manufacturing and Flat-wise Compression Performance of Modified 3D Integrated Sandwich Fabric Composites. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 98-102.

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 98–102.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook