Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości elektrostatycznych poliestrowych materiałów dziewiarskich o zmodyfikowanych właściwościach sorpcyjnych

Research and development

Autorzy:

  • Pinar Anna
    Scientific of Division Knitting Technologies and Clothing, Textile Research Institute, Łódź, Poland
  • Oleksiewicz Izabela (j/w)
  • Wróbel Stanisława
    Laboratory of Testing Electrostatic Properties, Textile Research Institute, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych w zakresie oceny wpływu modyfikacji biochemicznej na właściwości elektrostatyczne poliestrowych materiałów dziewiarskich zawierających w strukturze włókna konduktywne. Działania przeprowadzono w celu poprawy higroskopijności materiałów poliestrowych przeznaczonych do zastosowania na odzież ochronną przed elektrycznością statyczną. Ocenę wskaźników elektrostatycznych dzianin wykonano dla materiałów po klasycznym procesie wykończenia i po enzymatycznej modyfikacji właściwości powierzchniowych włókien poliestrowych. W celu wykazania wpływu właściwości higroskopijnych materiałów na wskaźniki elektrostatyczne badania przeprowadzono w różnych warunkach wilgotności powietrza. Wyniki prac wykazały korzystny wpływ procesu wykończenia biochemicznego na właściwości elektrostatyczne materiałów w aspekcie funkcji ochronnych przed elektrycznością statyczną. Rozwiązania mogą znaleźć praktyczne zastosowanie w kształtowaniu komfortu fizjologicznego materiałów z włókien syntetycznych przy zapewnieniu cech specjalnych wynikających z udziału w ich strukturze włókien konduktywnych.

Tagi:

biochemical modification, polyester fibres, electro-conductive fibres, warp kitted fabric structure, hygroscopic properties, electrostatic properties.

Cytowanie:

Pinar A, Oleksiewicz I, Wróbel S. Assessment of the Electrostatic Properties of Polyester Knitted Fabrics Containing Carbon Fibres after Enzymatic Modification for the Improving of Hygroscopic Properties. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 84-90.

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 84–90.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook