Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza wpływu dekatyzacji na wlaściwości frykcyjne tkanin wełnianych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Pożądane właściwości tkanin wełnianych mogą być osiągnięte tylko przy zastosowaniu odpowiednich procesów wykańczających. Dekatyzacja jest jednym z procesów wykańczających tkaniny wełniane polepszającym właściwości powierzchniowe. W przedstawionej pracy stosowano dekatyzację wysokociśnieniową jako uzupełnienie wstępnej dekatyzacji. Badano właściwości  powierzchniowe (współczynnik tarcia, średni rozrzut sił tarcia i szorstkość powierzchni) za pomocą przyrządu KES-FB4 oraz współczynnik tarcia za pomocą przyrządu Frictorq przed i po zastosowaniu wysokociśnieniowej dekatyzacji. Analizowano wpływ wysokociśnieniowej dekatyzacji na właściwości powierzchniowe przędz wełnianych i mieszankowych. Stwierdzono, że dekatyzacja miała korzystny wpływ na właściwości powierzchniowe i stwierdzono zmniejszenie współczynnika tarcia.

Tagi:

wool fabric, decatising process, surface properties, frictional coefficient, handle.

Cytowanie:

Eryuruk SH, Kalaoglu F, Bahadir SK, Jevsnik S. Analysing the Effect of Decatising on the Frictional Properties of Wool Fabrics. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 79-83

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 79–83.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook