Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badanie mechanizmu i metody eliminacji śladów zatrzymania maszyny wytwarzającej dywany wiązane

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Ślady zatrzymania pracy maszyn wiążących dywany są ważnym czynnikiem wpływającym na jakość produktu końcowego. Jest to ściśle związane ze zmianą w naprężeniu przędzy spowodowanym przez maszynę wiążącą nieodpowiednio zatrzymaną oraz właściwości pełzania przędzy. Celem pracy było opracowanie metody pozwalającej wyeliminowanie tego zjawiska. W pracy rozważono typową maszynę wiążącą, system wiązania i zasady wiązania dywanów. Opracowano model drogi włókna integrujący elementy prowadzące oraz igły wiążące dla przedstawienia typowego procesu wiązania. Analizowano zmiany naprężenia przędzy wzdłuż jej drogi. Dla przędzy polipropylenowej zastosowano czteroskładnikowy model pozwalający na analizę zależności pomiędzy naprężeniem i pełzaniem przędzy.  Właściwości pełzania przędzy polipropylenowej pod określonym naprężeniem zostały zweryfikowane eksperymentalnie. W efekcie opracowano metodę eliminacji śladów zatrzymania, która pozwoliła na efektywną realizację i została sprawdzona doświadczalnie.

Tagi:

creep property, stop mark, tufted carpet, yarn path, yarn tension.

Cytowanie:

Xu Y, Sun Z, Meng Z, Sun Y. Research on Mechanism Analysis and Elimination Method for the Tufted Carpet Stop Mark. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 66-72.

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 66–72.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook