Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2014Numer (105) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ otworu wlotowego i typu wirnika na fizyczne własciwości wiskozowych przędz rotorowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ otworu wlotowego i typu wirnika na wytrzymałość właściwą (cN/tex), wydłużenie przy zerwaniu (%), nieregularność masy (CVm), całkowitą liczbę błędów, włochatość i różnicę skrętów wiskozowych przędz rotorowych. Badano dwanaście próbek przy sześciu różnych otworach wlotowych i dwóch rodzajach wirnika posiadających różną konfigurację rowków. Stosowano przędzę o znamionowej masie liniowej 20 tex i znamionowym skręcie 800 skrętów na metr. Dokonano oceny statystycznej na podstawie jednoczynnikowej analizy wariancji (ANOVA) i testu Tukey’a przy 95% poziomie ufności.

Tagi:

viscose yarns, rotor spinning, physical properties, navel type, rotor type, statistical evaluation.

Cytowanie:

Esfahani RT, Shanbeh M. Effect of Navel and Rotor Type on Physical and Mechanical Properties of Viscose Rotor Spun Yarns. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2014; 22, 3(105): 61-65.

Opublikowano w numerze nr 3 (105) / 2014, strony 61–65.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook