Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2005Numer (54) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ migracji barwnika na charakterystykę kolorystyczną wełen barwionych barwnikami kwasowymi

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano wpływ niejonowych środków pomocniczych na absorpcję kwaśnego barwnika CI Acid Blue 80 przez włókna wełniane i zmiany koloru barwionych tkanin. Określono kinetykę absorpcji barwnika i charakterystykę kolorystyczną barwionych tkanin, łącznie z stabilnością wybarwień podczas prania. Niejonowy środek powierzchniowoczynny, oparty na poli-etoksylatowanym alkylofenolu, pozwala na barwienie w niskich temperaturach, poprawę charakterystyki kolorystycznej i odporności na pranie, podczas gdy alkyloaminoetoksylatowane produkty zwiększają szybkość barwienia przy wyższych temperaturach. Wyjaśniono i przedyskutowano zmiany wydajności barwienia tkanin, powstające w wyniku stosowania niejonowych środków pomocniczych oraz różnice w temperaturach barwienia.

Tagi:

dye migration, wool, auxiliaries, colour difference

Opublikowano w numerze nr 6 (54) / 2005, strony 65–69.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook