Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2005Numer (54) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Model kinetyczny dekoloryzacji roztworu wodnego barwnika antrachinonowego pod wpływem rodników hydroksylowych

Research and development

Autorzy:

 • Perkowski Jan
  Institute of Radiation Technology, Technical University of Łódź, Łódź, Poland
 • Kos Lech
  Tricotextil Institute of Knitted Techniques and Technologies, Łódź, Poland
 • Żyłła Renata
  Textile Research Institute, Łódź, Poland
 • Ledakowicz Stanisław
  Department of Bioprocess Engineering, Technical University of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zwrócono uwagę na znaczenie odbarwiania wodnych roztworów w przemyśle włókienniczym, w którym ścieki z farbiarni są zwykle nadmiernie zabarwione, aby można je było biologicznie utylizować, powtórnie stosować w procesach technologicznych lub włączyć w obieg wód powierzchniowych. Zaproponowano model kinetyczny procesu odbarwiania na przykładzie wodnego roztworu barwnika antrachinonowego Acid Blue 62. Dla odbarwiania roztworów zachodzących: w procesie radiacyjnym w obecności podtlenku azotu, fotochemicznym z udziałem nadtlenku wodoru i pod wpływem ozonu, zaproponowano wspólny schemat reakcji inicjowanych rodnikiem hydroksylowym. W każdej z wersji modelu uwzględniono inny sposób generacji rodników hydroksylowych - HO. W oparciu o dane eksperymentalne, uzyskane dla każdej z wersji odbarwiania, oszacowano wartości parametrów modelu, opisujących proces oraz dokonano porównania danych doświadczalnych z teoretycznymi wyliczeniami, opartymi o założony model. Uzyskano dość dobrą zgodność wyników doświadczalnych z teoretycznymi.

Tagi:

dye, advanced oxidation, decoloration model, hydroxyl radical

Opublikowano w numerze nr 6 (54) / 2005, strony 59–64.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
tel. (48-42) 638-03-63
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook