Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2005Numer (54) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Struktura i właściwości mikroporowatych błon poliuretanowych, przeznaczonych do włókienno-tworzywowych układów złożonych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono wyniki badań struktury oraz podstawowych właściwości użytkowych i komfortu fizjologicznego mikroporowatych błon poliuretanowych, przeznaczonych na wewnętrzne warstwy barierowe włókienno-tworzywowych układów złożonych, o różnych charakterystykach i przeznaczeniach użytkowych. Badane błony zostały wykonane w Instytucie Inżynierii Materiałów Włókienniczych w Łodzi, według opracowanej zoptymalizowanej technologii wytwarzania. Przeprowadzone badania wykazały, że wytwarzane błony, w zależności od zastosowanych warunków procesowych, charakteryzują się: małą grubością ok. 30 μm, bardzo małą sztywnością oraz masą powierzchniową ok. 40 g/m2. Błony takie wykazują wykazują wysoką porowatość ogólną, przy czym obok mikroporów przelotowych, przechodzących przez całą grubość błony, występują w dużym udziale pory nieprzelotowe – półzamknięte. Równomierność dystrybucji mikroporów na powierzchni błon i ich zróżnicowany charakter potwierdzone są zdjęciami SEM. Wytworzone błony charakteryzują się wysoką wodoszczelnością, rzędu 250 cm słupa wody, praktyczną nieprzewiewnością – wiatroszczelnością, a jednocześnie wysoką przepuszczalnością pary wodnej w warunkach statycznych około 2000 g/m2 na 24h (metoda grawimetryczna) oraz niskim oporem przepływu pary wodnej w warunkach dynamicznych, na poziomie 5-8 m2Pa/W. Ustalono również prawdopodobny mechanizm przenikania pary wodnej przez błony. Badania błon, przeprowadzone za pomocą kalorymetru dynamicznego DSC, wykazały ich stabilność w szerokim zakresie zarówno podwyższonych, jak i obniżonych temperatur, a tym samym ich dobrą przydatność do stosowania w wielowarstwowych materiałach złożonych, przeznaczonych na odzież ochronną, użytkową w różnych warunkach klimatycznych i spełniającą wymagania aktualnych norm europejskich.

Tagi:

barrier layer, coating, membrane, micro-pore, , micro-porous coating, micro-porous polyurethane membrane, multi-layer textile-polymeric composite system, polymeric mambrane, porosity, protective clothing, resistance of water vapour, textile-polymeric composite system, water vapour penetration, water-tightness, wind-tightness

Opublikowano w numerze nr 6 (54) / 2005, strony 53–58.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook