Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2005Numer (54) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Produkt gruczołów przędnych larw chruścików (trichoptera) jako nowy rodzaj naturalnego włókna

Research and development

Autorzy:

  • Michalak Marina
    Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Tszydel Mariusz
    Department of Ecology & Vertebrate Zoology, University of Łódź, Łódź, Poland
  • Bilska Jadwiga
    Faculty of Material Technologies and Textile Design, Lodz University of Technology, Łódź, Poland
  • Krucińska Izabella (j/w)

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Wśród bezkręgowców są owady zdolne produkować oprzęd, mogący stać się alternatywą dla nici pajęczych. Larwy chruściki wykorzystują wielofunkcyjne jedwabne włókna do wytwarzania sieci łownych oraz rurkowatego kształtu konstrukcji mieszkalnych. Wiele gatunków zwykło budować swoje konstrukcje łowne w rzekach o silnym prądzie. To nasuwa przypuszczenia, że włókna chruścikowe muszą być wytrzymałe. Niestety, dotychczasowe badania prowadzone nad oprzędem Trichoptera dotyczyły jedynie kształtu sieci oraz geometrii oczek. Praca niniejsza przedstawia wstępne wyniki dotyczące niektórych parametrów morfologicznych nici chruścikowych oraz ich wytrzymałości. Badany był produkt gruczołów przędnych pochodzący od Hydropsyche pellucidula – jednego z najpospolitszych chruścików, występujących w nizinnych rzekach Polski. Nasze badania wykazały, że włókna chruścikowe charakteryzują się kołowym przekrojem poprzecznym o średniej wartości średnicy około 10 μm. Wytrzymałość oprzędu wyniosła średnio 45 cN/tex (5.7⋅109 N/m2) i jest to wynik porównywalny z wytrzymałością nici pajęczynowych większości pająków.

Tagi:

natural silk fibers, silk gland, morphological properties, caddis-flies, tensile strength, Hydropsyche pellucidula

Opublikowano w numerze nr 6 (54) / 2005, strony 28–32.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook