Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2005Numer (54) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Włókna i wyroby przeciwroztoczowe

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono podstawowe informacje literaturowe dotyczące chorób alergicznych, wywołanych przez roztocza kurzu domowego oraz podano przykłady znanych włókien i włókienniczych wyrobów przeciwroztoczowych. W części doświadczalnej omówiono badania związane z opracowaniem w Instytucie Włókien Chemicznych włókien ograniczających rozwój roztoczy kurzu domowego, a tym samym ograniczających lub/i eliminujących przyczyny alergii. Przedstawiono właściwości fizyko-mechaniczne otrzymanych włókien przeciwroztoczowych i włóknin oraz wyniki badań aktywności przeciwroztoczowej. Z włóknin, wytworzonych z udziałem modyfikowanych włókien, przygotowano wkłady do pościeli, które poddano ocenie przydatności przeciwalergicznej. Stwierdzono, że badane włókniny powodują znamienny statystycznie spadek stężenia guaniny roztoczowej, podobnie jak wkłady do pościeli. Wkłady do pościeli powodują u chorych z alergią roztoczową znaczącą poprawę samopoczucia. Włóknina przeciwroztoczowa w formie wkładów do pościeli uzyskała pozytywną opinię Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych oraz pozwolenie Ministra Zdrowia na obrót.

Tagi:

house- dust- mites, allergy, anti-mite fibres, non-woven, bedding inserts

Opublikowano w numerze nr 6 (54) / 2005, strony 24–27.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook