Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (56) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej sosnowej o wysokiej liczbie kappa

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zbadano możliwość uzyskania łatwobielnych mas celulozowych siarczanowych (charakteryzujących się liczbą kappa na poziomie <16 jednostek) z masy celulozowej siarczanowej sosnowej o wysokiej liczbie kappa (l.k.) - 68, w wyniku jej delignifikacji tlenowej. Ustalono również, jaki efekt może przynieść zastosowanie w delignifikacji tlenowej tego typu mas celulozowych nadtlenowych środków wspomagających ten proces. Wydajność i właściwości uzyskanych w ten sposób mas łatwobielnych porównano z właściwościami masy o zbliżonej liczbie kappa, wytworzonej sposobem konwencjonalnym (tj. przez roztworzenie drewna do l.k. ok. 30, a następnie zdelignifikowanie tlenem). Określono także wpływ takich czynników jak podwyższone pH środowiska, podwyższona temperatura oraz obecność jonów metali ciężkich na stabilność roztworów kwasu nadoctowego. Najważniejszym wnioskiem z wykonanych badań było to, że półprodukty włókniste uzyskane w wyniku delignifikacji tlenem masy celulozowej siarczanowej sosnowej o l.k. 68, bez- lub z zastosowaniem środków nadtlenowych, odznaczają się na poziomie l.k. 14-16 wyższą o ok. 2,5% wydajnością z drewna, w porównaniu z masami celulozowymi wytworzonymi w sposób konwencjonalny.

Tagi:

high kappa number pine kraft pulp, oxygen delignification, degree of delignification, peracetic acid, hydrogen peroxide, fibre properties

Opublikowano w numerze nr 2 (56) / 2006, strony 89–93.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook