Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (56) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Porównanie kinetyki hydrolizy wybranych barwników reaktywnych przed i po oczyszczeniu

Research and development

Autorzy:

  • Ðorðević Dejana
    Department of Textiles, Faculty of Natural Science and Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
  • Cerkovnik Janez
    Faculty of Chemistry and Chemical Technology, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia
  • Gorenšek Marija
    Department of Textiles, Faculty of Natural Science and Engineering, University of Ljubljana, Ljubljana, Slovenia

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Mieszaninę dwumetyloformamidu z czterochloroetylenem (DMF/TCE) zastosowano dla oczyszczenia poniższych barwników reaktywnych: monochloro-s-triazyny, monofluoro-s-triazyny i bis(monofluoro-s-triazyny). Zagadnienie to ma znaczenie dla praktyki farbiarskiej w przemyśle włókienniczym, stosującym barwniki reaktywne dla barwienia tkanin bawełnianych i oczekującym dobrej stabilności barwników po praniu. Czystość barwników była badana poprzez analizę z użyciem sodu w oparciu o metodę ICP AES. Stabilność handlowych i oczyszczonych barwników w roztworach o pH = 7 i pH = 12 przy 20 oC i 60 oC była badana za pomocą metody HPLC. Dla obliczenia stałych szybkości hydrolizy barwników w środowisku alkalicznym stosowano zależność quasi-pierwszego rzędu. Neutralne roztwory wszystkich barwników testowane przy 20 oC pozostawały niezmienione po 24 godzinach. Nie stwierdzono wyraźnych różnic pomiędzy szybkością hydrolizy wszystkich badanych barwników reaktywnych handlowych i oczyszczonych.

Tagi:

reactive dyes, monochloro-s-triazine, monofluoro-s-triazine, bis (monofluoro-s-triazine), purification, dimethylformamide/tetrachloroethylene (DMF/TCE), hydrolysis, high performance liquid chromatography (HPLC)

Opublikowano w numerze nr 2 (56) / 2006, strony 85–88.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook