Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (56) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Eksperymentalne badanie wpływu parametrów tkaniny na absorpcję wody tkanin frotowych

Research and development

Autorzy:

  • Karahan Mehmet
    Textile Program, Technical Sciences Vacational School, University of Uludag, Turkey
  • Eren Recep
    Department of Textile Engineering, Faculty of Engineering & Architecture, University of Uludag, Bursa, Turkey

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przeprowadzono eksperymentalne badania dla określenia statystycznej absorpcji wody tkanin frotowych. Przebadano 216 próbek tkanin, tkanych przy 6 gęstościach osnowy, 4 gęstościach wątku, 4 wysokościach okrywy i 3 różnych typach przędzy. Okazało się, że tkaniny frotowe, produkowane z podwójnie nitkowanej, zgrzeblonej przędzy obrączkowej wykazują najwyższą procentową absorpcję wody, a tkaniny frotowe wytworzone z podwójnie nitkowanej przędzy bezwrzecionowej – najniższą. Wykazano również, że wzrost gęstości osnowy i wątku zmniejsza procentową absorpcję wody tkanin frotowych, a wzrost wysokości okrywy – zwiększa.

Tagi:

terry fabric, terry fabric construction, water absorption, static water absorption

Opublikowano w numerze nr 2 (56) / 2006, strony 59–63.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook