Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (56) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości tkanin wiskozowo-poliestrowych poddanych zginaniu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W przedstawionej pracy badano wpływ gęstości osnowy i wątku na właściwości tkanin wiskozowo-poliestrowych poddanych zginaniu. Wyprodukowano 25 tkanin o małej masie powierzchniowej i różnej gęstości osnowy i wątku, po czym poddano je testom za pomocą trzech metod: KES, metody ekstrakcji i zaproponowanej przez autorów nowej metody. Wyniki testów z wszystkich trzech metod porównano. Korelacja pomiędzy ilościowymi parametrami tych metod wskazuje, że metoda skoncentrowanego obciążenia jest bardziej odpowiednia dla pokazania efektów wzrostu gęstości osnowy i wątku. Zaobserwowano, że gdy gęstość osnowy i wątku (na cm) wzrasta, strefa wyboczenia tkaniny pod wpływem skoncentrowanego obciążenia przesuwa się (zjawisko wyboczenia występuje później). Innymi słowy, determinacja strefy wyboczenia tkaniny zależy od gęstości osnowy i wątku. Okazało się również, że kąt nachylenia po wyboczeniu wzrasta ze wzrostem gęstości. Dodatkowo, nachylenie końcowe zmniejsza się ze wzrostem gęstości tkaniny.

Tagi:

bending behaviour, extraction method, KES system, concentrated loading method

Opublikowano w numerze nr 2 (56) / 2006, strony 50–54.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook