Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (56) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena poprzecznych odkształceń tkanin wieloosiowych poddanych jednokierunkowemu rozciąganiu

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Eksperymentalnie wyznaczono współczynnik odkształcenia poprzecznego tkanin przy rozciąganiu jednokierunkowym. Obiektem badań były tkaniny: trójosiowa, czteroosiowe o siatce jednorodnej i niejednorodnej oraz sześcioosiowa o siatce niejednorodnej. Jako porównywalniki przyjęto tkaniny klasyczne o porównywalnych masach powierzchniowych. Analiza wykazała, że odkształcalność poprzeczna tkanin maleje wraz ze wzrostem liczby układów nitek.

Tagi:

multi-axial fabrics, thread systems, one-directional stretching, deformability of woven fabrics, homogeneous net, inhomogeneous net

Opublikowano w numerze nr 2 (56) / 2006, strony 29–33.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook