Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Pogłębiona delignifikacja tlenowa masy celulozowej siarczanowej sosnowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badania dotyczą zagadnienia wpływu warunków procesu delignifikacji tlenowej masy celulozowej (tj. usuwania ligniny z włókien masy celulozowej za pomocą tlenu w środowisku alkalicznym) na jej właściwości. W szczególności zbadano wpływ ilości dozowanego NaOH, czasu trwania i temperatury procesu delignifikacji tlenowej normalnej masy celulozowej siarczanowej sosnowej (o liczbie kappa 31,5) na jej liczbę kappa, wydajność oraz właściwości wytrzymałościowe, a także to jak na te wskaźniki wpływa wstępna i między-stopniowa obróbka masy kwasem nadoctowym w zależności od jego ilości i pH środowiska. Stwierdzono, że zdelignifikowanie masy celulozowej sosnowej jedynie tlenem do liczby kappa < 10 jest trudne i prowadzi do nadmiernego obniżenia się wydajności masy. Wstępna obróbka masy celulozowej siarczanowej sosnowej kwasem nadoctowym w ilości 0,33 i 0,66% przed poddaniem jej delignifikacji tlenowej, umożliwia jej zdelignifikowanie do liczby kappa 7,5 -9 z wydajnością wyższą niż wydajność masy delignifikowanej jedynie tlenem o 0,5-1,4%. Masa celulozowa sosnowa delignifikowana tlenem z zastosowaniem kwasu nadoctowego zachowuje ponadto wyższą lepkość, opór przedarcia i wytrzymałość włókien w porównaniu z masą delignifikowaną jedynie tlenem.

Tagi:

pine kraft pulp, oxygen delignification, peracetic acid, fibre properties

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 95–100.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook