Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (66) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena wpływu właściwości sorpcyjnych wybranych włókien naturalnych na efektywność procesów dezodoryzacji gazów przemysłowych

Research and development

Autor:

  • Wierzbińska Monika
    Institute of Environmental Protection and Engineering, University of Bielsko-Biała, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy przedstawiono wyniki badań nad usuwaniem lotnych związków organicznych z gazów odlotowych przy zastosowaniu biofiltrów, w których wypełnienia stanowiły mie­szaniny naturalnych materiałów: torfu, kory, bawełny, juty i konopi. Złoża doświadczalne zainstalowano w Zakładach Tłuszczowych, gdzie przepuszczano przez nie opary znad łapa­cza tłuszczów (zbiornika, do którego wpływały ścieki z wszystkich działów produkcyjnych). Ocenę efektywności procesu oparto na analizie chromatograficznej gazów odlotowych wchodzących i wychodzących z biofiltrów. W opracowaniu przedstawiono również wyniki badań dotyczących desorpcji wody z włókien bawełny, juty i konopi. Po kilkumiesięcznej eksploatacji złóż, pobrano materiał biologiczny i wyznaczono krzywe suszenia w tempera­turze 75 °C, korzystając z wago-suszarki WPS 210S, firmy RADWAG. Wyniki potwierdziły zróżnicowanie właściwości sorpcyjnych zastosowanych włókien, co uzasadniło stwierdzone różnice w sprawnościach biofiltrów. Najlepszym złożem okazało się być złoże z wypełnie­niem torfowo-korowo-bawełnianym.

Tagi: odours, deodorisation, bio-filtration, natural fibres, volatile organic compounds, gaseous fatty acids, cotton, jute, hemp.

Opublikowano w numerze nr 1 (66) / 2008, strony 108–112.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook