Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza rozkładu modułu Young’a w płaszczyźnie papieru

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Określono rozkład modułów Younga w płaszczyźnie papieru, bazując na wynikach uzyskanych przy próbach rozciągania w określonych kierunkach. Używając zależności matematycznych, prawdziwych dla ciał ortotropowych, obliczono moduły na drodze teoretycznej. Wyznaczono także wskaźniki TSO i TSI w celu określenia odchylenia głównych osi ortotropii w płaszczyźnie papieru od kierunku maszynowego i kierunku poprzecznego. Porównanie wyników obliczeń z wynikami pomiarów potwierdza, że rozkład modułów Younga w płaszczyźnie papieru jest zgodny z rozkładem charakterystycznym dla ciał ortotropowych.

Tagi:

paper, Young’s modulus, orthotrophy

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 91–94.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
ftee@ibwch.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook