Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza porównawcza właściwości włókien węglowych otrzymanych na bazie różnych prekursorów

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule omówiono zmiany pewnych właściwości i cech strukturalnych czterech typów włókien i włóknin z nich otrzymanych poprzez proces pirolizy włókien a następnie proces aktywacji parą wodną w temperaturze 850 oC. Oceniano między innymi zmiany wytrzymałości prekursora i aktywowanych włóknin węglowych otrzymanych w wyniku obróbki cieplnej i utleniania. Stwierdzono, że utrata wytrzymałości ma miejsce głównie podczas procesu pirolizy i towarzyszy przebudowie struktury włókna. Proces aktywacji, mimo że połączony z późniejszym dużym spadkiem masy, powoduje względnie małe zmiany wytrzymałości włóknin węglowych otrzymanych z włókien wiskozowych i włókien bazujących na żywicach fenolowych, podczas gdy właściwości mechaniczne włóknin węglowych otrzymanych z włókien, których prekursorem był poliakrylonitryl obniżają się znacznie.

Tagi:

polymer fibres, precursor, carbon fibres, active fibres, nonwovens, pyrolysis, tenacity, sorption properties

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 79–86.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook