Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Nowa metoda i urządzenie do wytwarzania materiałów adsorpcyjnych z zawartością węgla aktywnego

Research and development

Autor:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono nową metodę i urządzenie do wytwarzania unikalnych materiałów adsorpcyjnych. Otrzymane materiały filtracyjne mogą służyć do oczyszczania powietrza z silnie drażniących aromatycznych zanieczyszczeń oraz substancji chemicznych. Podczas badań eksperymentalnych materiały adsorpcyjne były przygotowane jako materiały filtracyjne z włókien polipropylenowych z naniesionym powierzchniowo węglem aktywnym o niskiej granulacji. Węgiel aktywny był trwale związany z materiałem filtracyjnym poprzez częściowe jego wtopienie na powierzchni włókien. Otrzymane materiały adsorpcyjne w postaci nawęglonych włóknin PP były poddane badaniom laboratoryjnym. Wyniki tych badań pokazały, że materiały te charakteryzują się dobrymi właściwościami użytkowymi i ochronnymi względem par substancji szkodliwych. Kompozytowe adsorpcyjne materiały filtracyjne mogą być zastosowane w wielu dziedzinach: w klimatyzacji, w wentylacji i ochronach osobistych dróg oddechowych.

Tagi:

composite filters, active carbon, carbonised nonwoven, adsorbent materials

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 75–78.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook