Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ parametrów procesu produkcyjnego na wybrane właściwości włókninowych wkładek dystansowych produkowanych za pomocą urządzenia „3D Web Linker”

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Trójwymiarowe tekstylne wkładki dystansowe, w tym dziane, są współcześnie często stosowane jako techniczne wyroby włókiennicze. Jednak trójwymiarowe struktury włókninowe, produkowane bez użycia jakichkolwiek nitek są ciągle jeszcze nowymi opracowaniami. W artykule analizowane są możliwości produkcji włókninowych wkładek dystansowych za pomocą urządzenia „3D Web Linker” technologią Napco, ich właściwości i możliwe zastosowania. Dwie wstępnie przeigłowane warstwy (85% recyklizowanego PES 6, 15% topliwych włókien kopoliestrowych) o tej samej masie zostało powiązanych razem za pomocą „3D Web Linker” dla wyprodukowania włókninowych wkładek dystansowych, zwanych przez nas strukturami Napco. Następnie wszystkie wytworzone próbki poddano obróbce termicznej dla wytworzenia zmodyfikowanych struktur określonych jako Napko T. Badano wpływ masy wstępnie igłowanych warstw włókninowych oraz parametrów technologicznych obróbki mechanicznej i termicznej na różne właściwości wkładek dystansowych, takie jak masa, grubość, właściwości termiczne, wytrzymałościowe oraz współczynnik pochłaniania dżwięków. Stwierdzono, że włókninowe wkładki dystansowe mogą być produkowane za pomocą technologii Napko, jeżeli długość włókien, jakość warstw włókninowych i parametry procesu technologicznego są odpowiednio dobrane. Większość badanych właściwości istotnie zależy od parametrów technologicznych, jednak tylko nieznacznie od obróbki termicznej.

Tagi:

nonwoven spacer fabrics, 3D Web Linker, Napco, thermal resistance R-value, normal incidence sound absorption (NAC), noise reduction coefficient (NRC)

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 68–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook