Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Proces zaciągania ściegu czółenkowego a optymalizacja warunków pracy nici. Część I. Model zaciągania ściegu w warunkach dynamicznych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Podczas formowania ściegu czółenkowego w maszynie szyjącej, nić wprowadzana do ogniwa ściegu przez igłę podlega wysokiej destrukcji w wyniku oddziaływania narzędzi maszyny. Za najbardziej niszczącą dla nici uznaje się fazę wprowadzania przeplotu w kanał igłowy (tzw. zaciągania ściegu), związaną z programem pracy podciągacza nici. W pracy przedstawiono model procesu zaciągania ściegu w warunkach dynamicznych. Pozwala on oszacować położenie, jakie zajmie przeplot w ogniwie ściegu, jako funkcję technologicznych parametrów procesu szycia takich, jak: prędkość obrotowa maszyny, siła hamowania nici przez igłę i chwytacz, charakterystyka geometryczna strefy tworzenia ściegu, cechy sprężyste nici, etc.

Tagi:

sewing machine, sewing thread, lockstitch, stitch tightening, interlacement

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 64–67.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook