Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Formowanie włókien celulozowo-fibroinowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Pomimo rozwoju inżynierii materiałowej ciągle brak jest nowoczesnego, wielofunkcyjnego materiału opatrunkowego. Jednym z obiecujących kierunków badań w tym obszarze jest opracowanie kompozycji polimerowych, których jednym ze składników jest fibroina – białko fibrylarne charakteryzujące się właściwościami stymulacji procesu gojenia się ran. W pracy zastosowano bio-modyfikowaną celulozę oraz fibroinę wyizolowaną z kokonów jedwabnika Bombyx mori. Zbadano proces mokrego formowania mieszanych włókien celulozowo-fibroinowych. W celu znalezienia optymalnych warunków formowania włókien przeprowadzono badania wpływu składu kąpieli i prędkości formowania na zawartość fibroiny we włóknach. Jako kąpiel koagulującą zastosowano siarczan amonu o stężeniu 450 g/dm3 a formowanie prowadzono przy prędkości 15 m/min. Uzyskane włókna, zawierające od 2 do 13,5% fibroiny, poddano badaniu właściwości mechanicznych oraz ocenie powierzchni i przekroju poprzecznego metodą SEM.

Tagi:

cellulose, bio-modified cellulose, silk-fibroin, cellulose/silk-fibroin fibres

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 32–35.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook