Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Badania procesu wytwarzania włókien alginianowo-chitozanowych

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Badano proces otrzymywania włókien alginianowo-chitozanowych, przeznaczonych do zastosowań medycznych. Opracowano dwie metody formowania dwuskładnikowych włókien alginianowo-chitozanowych typu rdzeń – alginian wapnia, otoczka – chitozan. Metoda (A) formowania, polegająca na wprowadzeniu chitozanu do kąpieli koagulacyjnej, umożliwiła otrzymanie włókien alginianowo-chitozanowych o maksymalnym udziale chitozanu ok. 3,1%. Bardziej efektywna okazała się metoda (B), polegająca na zastosowaniu chitozanu w obróbce wykończalniczej, która umożliwiła otrzymanie włókien alginianowo-chitozanowych, zawierających zawierających do 9,2% wag. chitozanu. W celu zwiększenia udziału chitozanu we włóknach alginianowo-chitozanowych formowanych metodą (B), do roztworu przędzalniczego wprowadzono poliwinylopirolidon (PVP) w ilości od 4 do 20% w stosunku do alginianu sodu. Włókna dwuskładnikowe wytworzone z udziałem PVP zawierające 11,6% wag. chitozanu charakteryzowały się wytrzymałością 22,2 cN/tex, wydłużeniem zrywającym 19% oraz bardzo wysokimi wartościami wskaźnika wtórnego pęcznienia do 1300%, co uzasadnia zastosowanie tych włókien do celów sanitarno-medycznych.

Tagi:

alginate-chitosan fibres, chitosan, core-skin type fibres, wet spinning, finishing, water retention value

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 25–31.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook