Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kopoliamidy PA 6 na bazie ε-kaprolaktamu z solą nylonową wytworzoną z dwuetylenotrójaminy i kwasu adypinowego oraz ich właściwości termiczne

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Opisano syntezę kopolimamidów, składających się z ε-kaprolaktamu (9,9 – 19,7)% i soli nylonowej ADETA, wytworzonej z dwuetylenotrójaminy i kwasu adypinowego. Przedstawiono właściwości fizyczne, szczególnie termiczne poliamidu 6 oraz jego kopolimerów. Skład tych nisko cząsteczkowych związków jest porównywalny z opisywanym dla czystego poliamidu 6. Ciężar cząsteczkowy każdego z kopoliamidów jest mniejszy, a temperatura topnienia niższa w porównaniu z PA 6 i odpowiada temperaturze topnienia soli nylonowej ADETA. Zdolność do krystalizacji kopoliamidów jest wyższa, a wtórna krystalizacja prowadzi do wyższego stopnia krystaliczności. Na podstawie wartości ΔSm nożna stwierdzić, że stopień uporządkowania wydaje się być lepszym w kopoliamidach, szczególnie dla próbek poddanych długiemu okresowi krystalizacji.

Tagi:

ε-caprolactam, adipic acid, diethylenetriamine, co-polyamides, synthesis, thermal properties

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 21–24.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook