Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ unii celnej pomiędzy Unią Europejską a Turcją na turecki przemysł i handel tekstylny i odzieżowy

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Rozwój globalizacji, postępujący ze wzrastającą prędkością na całym świecie, stwarza poważne problemy, zwłaszcza dla krajów rozwijających się, których poszczególne branże charakteryzują się niskim poziomem konkurencyjności. Wiadomo, że regionalna współpraca i integracja pomagają przezwyciężyć ujemne efekty globalizacji, zarówno ekonomiczne, jak i socjalne, polityczne i technologiczne, które obciążają kraje rozwijające się. Dlatego też regionalna współpraca rozwija się równolegle z samą globalizacją. Centrum najważniejszych działań integracyjnych jest Unia Europejska. Układ celny pomiędzy Unią a Turcją, obowiązujący od 1996 roku, jest w dalszym ciągu najważniejszym ekonomicznym paktem integracyjnym w historii Turcji. Pakt ten wywiera zarówno pozytywne, jak i negatywne oddziaływanie na wiele sektorów tureckiej gospodarki, szczególnie na branże tekstylną i odzieżową, będącymi jednymi z najważniejszych kierunków tureckiego przemysłu. Analiza tych oddziaływań, przeprowadzona w artykule, pozwala na uzyskanie ważnych informacji na temat przyszłości branży tekstylnej i odzieżowej w Turcji.

Tagi:

customs union, Turkish textile and clothing sectors, European Union, foreign trade of textile and clothing

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 11–15.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook