Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2006Numer (58) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Strategie działania na rynkach zagranicznych źródłem przewagi konkurencyjnej polskiego przemysłu odzieżowego na rynku europejskim

General problems of the fibre and textile industries

Autor:

  • Grandys Ewa
    Institute of World Economy and Textile Marketing, Technical Universty of Lodz, Łódź, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Po włączeniu Polski do Unii Europejskiej krajowy rynek stał się integralną częścią Jednolitego Rynku Europejskiego. Poszukiwanie źródeł konkurencji przez polski przemysł odzieżowy odbywa się obecnie nie tylko poprzez obniżanie kosztów wytwarzania i wysoką jakość produktów, ale również poprzez ekspansję na rynki zagraniczne. W artykule dokonana została analiza wolumenu eksportowego polskich przedsiębiorstw odzieżowych, ich mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń w rozwoju handlu zagranicznego na europejskim rynku ubiorów.

Tagi:

textiles, clothing, marketing, foreign trade, European market

Opublikowano w numerze nr 4 (58) / 2006, strony 8–10.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook