Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (66) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Analiza za pomocą systemu KES-F tkanin wełnianych obrabianych niskotemperaturową plazmą

Research and development

Autor:

  • Kan Chi. Wai
    Institute of Textile & Clothing, The Hong Kong Polytechnic University, Kowloon, P. R. China

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Zastosowano obróbkę plazmą niskotemperaturową) tkaniny wełnianej, przy użyciu tlenu jako gazu nie inicjującego polimeryzację. Oceniono właściwości termiczne i mechaniczne tkanin w tym przy niskich naprężeniach oraz przepuszczalność powietrza po obróbce pla­zmowej. Właściwości mechaniczne przy niskich naprężeniach zbadano przy użyciu systemu Kawabaty (KES-F). Okazało się, że rozciąganie, ścinanie, zginanie i ściskanie oraz właści­wości powierzchniowe tkanin uległy zmianie po obróbce plazmą. Zmiany tych właściwości są przypuszczalnie silnie zależne od zmian sił tarcia, wywołanymi obróbką plazmową, występującymi między włóknami i przędzami. Spadek przepuszczalności powietrza w przy­padku tkaniny obrabianej plazmą jest prawdopodobnie wynikiem wzrostu grubości tkaniny i zmiany morfologii jej powierzchni. Zostało to potwierdzone zdjęciami z elektronowego mikroskopu skaningowego. Zmiana właściwości termicznych tkaniny wełnianej obrabianej plazmą jest zgodna innymi wynikami i może być przypisana do ilości powietrza uwięzione­go pomiędzy włóknami i przędzami. Można zasugerować, że obróbka plazmą niskotempe­raturową może mieć wpływ na końcowe właściwości tkanin wełnianych.

Tagi: etching, oxidation, fibres, surfaces, plasma treatment, textiles.

Opublikowano w numerze nr 1 (66) / 2008, strony 99–102.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook