Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (66) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Bilansowanie taśm montażowych w przedsiębiorstwie odzieżowym

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W artykule przedstawiono dwie heurystyczne techniki bilansowania taśm (linii) monta­żowych, znano jako „technika rankowych pozycji wag” opracowana przez Helgesona i Birnie oraz „probabilistyczna technika bilansowania taśm” opracowana przez El-Sayeda i Bouchera, które stosuje się do rozwiązywania problemów bilansowania wielomodelowych taśm produkcyjnych. W artykule przedstawiono przypadek dwóch modeli w przedsiębior­stwie odzieżowym. Podano informacje, dotyczące definicji i metod rozwiązywania proble­mów odnoszących się do bilansowania taśm produkcyjnych. Celem artykułu jest porównanie wydajności dwóch różnych procedur zastosowanych po raz pierwszy do bilansowania taśm montażowych w przedsiębiorstwie odzieżowym. Stosując obydwie metody, rozważano różne ograniczenia i uzyskano dwa różne rezultaty bilansowania, które porównano między sobą.

Tagi: assembly line, balancing techniques, multi-model assembly line, clothing company, balancing procedure efficiency.

Opublikowano w numerze nr 1 (66) / 2008, strony 93–98.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook