Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Hydrofobizacja masy celulozowej

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Efekt hydrofobizacji celulozy może być osiągany na drodze obróbki włókien celulozy drzewnej siarczanem glinu i mydłami sodowymi kwasów tłuszczowych. Celem pracy było określenie wpływu parametrów procesu na uzyskany efekt hydrofobowy. W badaniach zmiennymi były rodzaje kwasów tłuszczowych oraz warunki reakcji. Efekt hydrofobowy oceniano pośrednio poprzez określenie kąta zwilżania, jak również określenie współczynnika retencji wody WRV.

Tagi:

cellulose pulp, hydrophobicity, contact angle, water retention value

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 141–144.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook