Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2007Numer (64) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Spektroskopia Ramana jako narzędzie w analizie rozmieszczenia barwnika w aktywnych hydrożelach alginianowych

Research and development

Autor:

  • Pielesz Anna
    Institute of Textile Engineering and Polymer Materials, Faculty of Materials and Environment Science, University of Bielsko-Biala, Bielsko-Biała, Poland

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Hydrożele są trójwymiarowym, usieciowanym układem makromolekularnym ze znaczną ilością wody w strukturze. Jedną z podstawowych właściwości hydrożeli alginianowych jest zdolność do kontrolowanego pochłaniania, uwalniania i retencji cząsteczek różnych związków chemicznych związana z wzajemnym oddziaływaniem międzycząsteczkowym barwnik - hydrożel. Metodę spektroskopii Ramana wybrano do przeanalizowania możliwości dyfuzji roztworów w hydrożelach. Metoda ta znajduje coraz częściej zastosowanie w badaniach biomedycznych, farmaceutycznych i technicznych. Przedmiotem szczególnego zainteresowania jest poszukiwanie nowych nośników leków oraz ich kontrolowane uwalnianie z opatrunków aktywnych, w tym badanie wymiany jonów. Przedstawione w pracy częstości rozproszenia Ramana pokazują obszary w strukturze cząsteczkowej hydrożelu odpowiedzialne za dystrybucję modelowych barwników azowych (niegenotoksycznych analogów benzydyny) w alginianowych opatrunkach aktywnych Medisorb A. Zmiany w intensywności istniejących pasm oraz identyfikacja nowych jest także obrazem dystrybucji modelowych barwników w opatrunku.

Tagi:

alginate/carboxymethylcellulose Medisorb A wound dressing, Raman spectroscopy.

Opublikowano w numerze nr 5-6 (64-65) / 2007, strony 136–140.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook