Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2008Numer (66) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ tryboelektryczności na parametry tarcia polimerów stosowanych w tekstyliach

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

W pracy analizowano wpływ ładunków elektrycznych wytwarzanych przez tarcie na parametry tarcia w przypadku pięciu typów materiałów tekstylnych i pięciu filmów polimerowych. Badania wykonano zgodnie z normą DIN 53375. Zmiany siły tarcia kinetycznego w układzie próbka tekstylna – stanowisko badawcze, analizowano dla trzech stanowisk wykonanych z różnych materiału (szkła nieorganicznego i organicznego). Badano wpływ właściwości polimeru i rodzaju powierzchni tarcia stanowiska na te zmiany siły tarcia. Przedstawiono wartości siły tarcia kinetycznego i współczynnika tarcia określone dla różnych materiałów trących. Analizowano różnice występujące w tych przypadkach. Wyniki badań pokazują, iż parametry tarcia istotnie zależą od właściwości trybologicznych materiałów.

Tagi: materials science, textile polymers, friction, triboelectricity.

Opublikowano w numerze nr 1 (66) / 2008, strony 50–53.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook