Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2009Numer (74) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Aktywność przeciwdrobnoustrojowa filtracyjnej włókniny pneumotermicznej zawierającej jony srebra

Research and development

Autorzy:

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)

Abstrakt:

Przedstawiono wyniki badań oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej (APD) bioaktywnych pneumotermicznych włóknin filtracyjnych (WPTF) stosowanych do produkcji półmasek ochronnych. W badaniach stosowano włókniny PP zawierające w swoim składzie związek biologicznie aktywny - jony Ag/AgCl na różnych nośnikach: ZnO, TiO, BaSO4. Zbadano wpływ różnych nośników oraz ładunku elektrycznego na APD włóknin wobec czterech gatunków bakterii i grzybów. WPTF z dodatkiem Ag/AgCl na nośnikach charakteryzowały się wysoką APD wobec bakterii E. coli, S. aureus oraz grzybów C. albicans, A. niger. Stwierdzono, iż APD Ag/AgCl zależy w dużym stopniu od nośnika substancji aktywnej. Zastosowanie jednocześnie dwóch rodzajów nośników TiO oraz ZnO jak również TiO2 oraz BaSO4 znacznie podwyższyło APD włóknin, w porównaniu z włókninami, w których stosowany był jeden nośnik. Stwierdzono również wyższą APD przy obecności ładunku elektrostatycznego na włóknach. Badania mikroskopowe wykazały prawidłowe rozmieszczenie substancji aktywnej na powierzchni oraz tuż pod powierzchnią włókien, a badania filtracji aerozolu mgły olejowej potwierdziły, iż obecność biocydu nie zmienia właściwości filtracyjnych włókniny. Wykazano skuteczność bójczą zarówno wobec bakterii jak i grzybów po 8 godzinach kontaktu z włókniną. Wysokie efekty APD uzyskano po 24 godzinach, co wskazuje iż mechanizm działania srebra na komórki drobnoustrojów jest długotrwały.

Tagi: electrospinning, nanofibre, PVA, cationic starch

Cytowanie: Adomavičiūtė E., Milašius R., Žemaitaitis A., Bendoraitienė J., Leskovšek M., Demšar A.; Methods of Forming Nanofibres from Bicomponent PVA/Cationic Starch Solution. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe 2009, Vol. 17, No. 3 (74) pp. 29-33.

Opublikowano w numerze nr 3 (74) / 2009, strony 29–33.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
tel. (48-42) 638-03-14
e-mail: infor@ibwch.lodz.pl
Wydarzenia:

Redakcja
ul. Skłodowskiej-Curie 1927, 90-570 Łódź, Poland • tel.  (48-42) 638-03-14 • e-mail: infor@ibwch.lodz.plhttp://www.fibtex.lodz.pl


Redaktor naczelny Emilia Jaszczurska-Niedźwiedzka, Zastępca Redaktora naczelnego Marta Cyrczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Skład komputerowy i Druk Media-Press  • Wydawca IBWCh

facebook