Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (149) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Ocena właściwości polilaktydu PDLA do zastosowania na dziewiarskie wyroby odzieżowe

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.9305

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Artykuł przedstawia wyniki z prac badawczych z zakresu oceny wybranych właściwości strukturalnych i użytkowych dzianin rządkowych, wytworzonych z komercyjnej multifilamentowej przędzy polilaktydowej PLA 6201D. Prace zrealizowano dla odzieżowego kierunku aplikacji materiałów PDLA na lekkie wyroby wierzchnie. Prezentowane materiały stanowią przykłady rozwiązań technologicznych, stosowanych w przemysłowym procesie wytwarzania i wykończenia tzw. wyrobów seamlesswear. Strukturę materiałów w zastosowanych rozwiązaniach konstrukcyjnych splotu lewoprawego określono wskaźnikiem stopnia zapełnienia dzianiny k, stosowanym w charakterystyce zapełnienia liniowego struktury materiałów dziewiarskich, wykonanych z tego samego rodzaju przędzy. Właściwości użytkowe materiałów określono w zakresie wybranych wskaźników, istotnych w aspekcie komfortu fizjologicznego i jakości użytkowej odzieży. Przędzę PDLA poddano ocenie w zakresie wybranych wskaźników jakościowych i higroskopijnych, którą przeprowadzono w odniesieniu do wybranych multifilamentowych przędz poliestrowych o podobnej masie liniowej.

Tagi:

polylactide, multifilament yarn, weft knitted materials, physiological comfort, wear quality.

Cytowanie:

Pinar A, Mielicka E. Assessment of Polylactide Properties for Use in Knitted Clothing Products. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 5(149): 66-74. DOI: 10.5604/01.3001.0014.9305

Opublikowano w numerze nr 5 (149) / 2021, strony 66–74.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook