Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (148) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Wpływ obróbki plazmą pod ciśnieniem atmosferycznym na właściwości wiązania betonu zbrojonego włóknem bazaltowym

Research and development

Autorzy:

  • Nandagopal K.R.
    Fulia Colony, Shantipur, Department of Handloom and Textile Technology, Indian Institute of Handloom Technology, Nadia, India
  • Selvakumar A.
    VIT Fashion Institute of Technology, Chennai, India
  • Raja D.
    Department of Fashion Technology, Sona College of Technology, Salem, India

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.6348

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W pracy zostały przeanalizowane właściwości wiązania włókien bazaltowych poddanych obróbce plazmowej. Przygotowano 80 próbek dwóch różnych rodzajów włókien bazaltowych: 25 mm i 50 mm z czterema poziomami zatopionej długości (10, 15, 20 i 25) wewnątrz standardowego betonu klasy M20. Charakterystyki odklejania i wiązania włókien poddanych obróbce plazmowej porównano z surowymi włóknami bazaltowymi w teście wyciągania włókien. Obrobione plazmowo i surowe włókna bazaltowe scharakteryzowano za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego z emisją polową (FESEM) i analizy w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR). Potwierdzenie obecności grup hydroksylowych na powierzchni włókna bazaltowego uzyskano za pomocą testu FTIR. Na podstawie wyników analizy FESEM stwierdzono, że nastąpiła większa adsorpcja cząstek betonu przez poddane obróbce plazmowej włókna bazaltowe. Rozwarstwianie i energia wyciągania włókien bazaltowych poddanych obróbce plazmowej uległy poprawie o około 9% i 10% w porównaniu z surowymi włóknami bazaltowymi 25 mm i 50 mm. Na podstawie przeprowadzonej obserwacji stwierdzono, że modyfikacja powierzchni włókna bazaltowego może prowadzić do zmiany poziomu energii odklejania i wyciągania.

Tagi:

basalt fibre, plasma treatment, pull-out Strength, debonding energy.

Cytowanie:

Nandagopal KR, Selvakumar A, Raja D. Effect of Atmospheric Pressure Oxygen Plasma treatment on Bonding Characteristics of Basalt Fibre Reinforced Concrete. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 4(148): 90-93 DOI: 10.5604/01.3001.0014.6348

Opublikowano w numerze nr 4 (148) / 2021, strony 90–93.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook