Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (148) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Kinetyka adsorpcji kompozytu z węglem aktywnym wytworzonego przy użyciu odpadów akrylowych poprzez obróbkę laserową

Research and development

Autorzy:

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.8234

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

W artykule zaprezentowano nowatorską metodę wytwarzania węgla aktywnego za pomocą obróbki laserowej. Próbki szkła powlekanego akrylem opracowano przez wyściełanie arkusza włókniny szklanej 30% roztworem włókien akrylowych (roztwór PAN) z odpadów akrylowych mat łazienkowych. Próbki następnie suszono i utwardzano w różnych temperaturach. Po utwardzeniu przeprowadzono stabilizację w 230 °C z szybkością ogrzewania 50 °C/godz. Na stabilizowanej wstędze przeprowadzono naświetlanie laserem podczerwonym przy użyciu komercyjnego impulsowego lasera na podczerwień do karbonizacji. Otrzymany kompozyt akrylowo-węglowy (AGCC) scharakteryzowano za pomocą rentgenowskiej analizy dyfrakcyjnej, energii dyspersyjnej w promieniowaniu oraz skaningowego mikroskopu elektronowego w celu określenia przyrostu krystaliczności oraz zawartości procentowej węgla i chropowatości powierzchni. Zdolność adsorpcyjną przygotowanego kompozytu szklanego z węglem aktywnym (AC) określono zmieniając parametry wejściowe procesu, takie jak stężenie barwnika, ilość kompozytu szklanego AC, szybkość mieszania i pH. Wyniki przeanalizowano za pomocą różnych izoterm adsorpcji. Ustalono, że model Freundlich’a skuteczniej opisuje wyniki dzięki rozwojowi niejednorodnych charakterystyk powierzchni. Kinetykę adsorpcji zbadano za pomocą modeli pierwszego i drugiego rzędu.

Tagi:

acrylic, heating rate, activated carbon, adsorption, stabilisation, carbonisation

Cytowanie:

Gilani SQZ, Wiener J, Naeem MS, Javed Z, Jabbar A, Abid HA, Karahan M. Adsorption Kinetics of an Activated Carbon Glass Composite Prepared  Using Acrylic Waste Through Laser Treatment. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 4(148): 81-89. DOI: 10.5604/01.3001.0014.8234

Opublikowano w numerze nr 4 (148) / 2021, strony 81–89.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook