Gdzie jesteśmy: Strona głównaRok 2021Numer (148) → Artykuł:
AAA     ENG | POL

Zastosowanie metod TOPSIS i AHP w dystrybucji pracy wśród podwykonawców w firmach odzieżowych – porównywanie wyników

General problems of the fibre and textile industries

Autorzy:

  • Bulur Öykü Ceren
    Department of Textile Engineering, Institute of Pure and Applied Sciences, Marmara University, Istanbul, Turkey
  • Kayar Mahmut
    Department of Textile Engineering, Faculty of Technology, Marmara University, Istanbul, Turkey

DOI number: 10.5604/01.3001.0014.8227

Download... PDF
Pełen tekst (ang.)
Download... PDF
references

Abstrakt:

Sektor odzieżowy jest jednym z obszarów, w których szeroko stosowany jest outsourcing, głównie z takich powodów, jak: pracochłonność sektora, szeroka gama produktów oraz presja czasowa spowodowana bardzo krótkim okresem trwałości produktu. Dlatego firmy odzieżowe współpracują z dużą liczbą podwykonawców, co rodzi problem, do jakiego podwykonawcy/podwykonawców zostanie przydzielona praca, a także do jakiej kwoty zostanie przydzielona każdemu z podwykonawców. W podejmowaniu właściwych decyzji w kwestii tego złożonego problemu pomaga decydentom możliwość korzystania z wielokryterialnych metod podejmowania decyzji. Z tego punktu widzenia wielokryterialne metody podejmowania decyzji są bardzo ważnymi narzędziami decyzyjnymi z punktu widzenia optymalnego podziału pracy na podwykonawców. W ramach badania wykorzystano metody TOPSIS i AHP do dystrybucji zamówień do podwykonawców i porównano je.

Tagi:

Multi criteria decision making, MCDM, job distribution, supplier selection, TOPSIS, AHP, apparel.

Cytowanie:

Bulur ÖC, Kayar M. Using TOPSIS and AHP Methods in Job Distribution to Subcontractors in Apparel Companies and Comparing the Results. FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe  2021; 29, 4(148): 24-31 DOI: 10.5604/01.3001.0014.8227

Opublikowano w numerze nr 4 (148) / 2021, strony 24–31.

KONTAKT:

FIBRES & TEXTILES
in Eastern Europe
ul. Skłodowskiej-Curie 19/27,
90-570 Łódź, Poland
e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl
ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl
Wydarzenia:

Redakcja
FIBRES & TEXTILES in Eastern Europe ul. M. Skłodowskiej-Curie 19/27, 90-570 Łódź e-mail: infor@lit.lukasiewicz.gov.pl; ftee@lit.lukasiewicz.gov.pl


Redaktor naczelny Dariusz Wawro, Kierownik Redakcji Janusz Kazimierczak, Korektor j. ang. Geoffrey Large, Asystent redaktora Anna Wahl, Wydawca Łukasiewicz-ŁIT

facebook